Oddělení ochrany spotřebitele

Oddělení ochrany spotřebitele Vám může pomoci v těchto případech:

 • problémy s připojením Vašeho odběrného místa,
 • komplikace v procesu změny dodavatele,
 • ukončení smluvního vztahu s dodavatelem,
 • dodavatel neakceptuje Vaši výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy, či jiný způsob ukončení smluvního vztahu,
 • potřebujete informace o možnostech rozhodnutí ERÚ ve správním řízení:
  -  o splnění povinnosti ze smlouvy o dodávce nebo smlouvy o sdružených službách dodávky,
  -  o určení, zda právní vztah s obchodníkem nebo s provozovatelem distribuční soustavy vzniknul, trvá nebo zaniknul,
 • dodavatel Vám vystavil smluvní sankci, se kterou nesouhlasíte,
 • jste v režimu neoprávněného odběru,
 • dodavatel s Vámi nekomunikuje,
 • dodavatel nevyřídil reklamaci způsobem, jakým jste si představovali,
 • podepsali jste smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání (např. doma, na ulici apod.), změnu dodavatele jste si rozmysleli a nevíte, jak dále postupovat,
 • máte podezření na nekalé obchodní praktiky dodavatele,
 • nejste si jistí, který dodavatel Vám zajišťuje dodávky, nebo nevíte, zda se změna dodavatele již uskutečnila.

 

 

KONTAKTY

Oddělení ochrany spotřebitele
Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

E-mail
podatelna@eru.cz

Kontaktní formulář

Telefon
564 578 666
 

Seznam článků rubriky