Etický kodex obchodníka

Energetický regulační úřad zveřejňuje Seznam obchodníků s elektřinou či plynem (Seznam), kteří se dobrovolně přihlásili k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích (Kodex).

V návaznosti na jednání s dodavateli elektřiny a plynu (dodavatel), které se z podnětu ERÚ uskutečnilo dne 26. dubna 2012 v Praze a jehož předmětem bylo projednání situace na trhu s energiemi z hlediska postavení zákazníka a spotřebitele, připravil ERÚ Kodex, který obsahuje souhrn pravidel chování, k jejichž respektování a dodržování se může dodavatel dobrovolně přihlásit, a to oficiálním dopisem statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu společnosti adresovaným předsedkyni ERÚ.

Z obsahu dopisu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel se dobrovolně hlásí k dodržování pravidel chování vymezených Kodexem a chce být zařazen do Seznamu, který ERÚ vede a jehož aktuální znění bude společně s Kodexem uveřejněno na webových stránkách ERÚ.

Případné změny Kodexu nebude ERÚ provádět bez předchozího vyrozumění přihlášených dodavatelů a konzultace, resp. spolupráce s nimi i ostatními dodavateli, přičemž v důsledku každé případné změny stávajícího znění bude vydán nový Kodex jakožto celek, a k takovému novému znění Kodexu se bude třeba opět přihlásit.

Závěrem uvádíme, že dodavatel zapsaný do Seznamu je oprávněn zveřejnit Kodex na svých webových stránkách.Aktuality

19. října 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník GEEN Sale a.s.

5. října 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Česká a moravská energie s.r.o.

15. srpna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník P & M true family, s.r.o., obchodující pod značkou 123ušetři.cz

24. června 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník CONTE spol. s r.o.

3. června 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:

- přihlásil se obchodník Energie Pro s.r.o.

18. května 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Ray Energy a.s.

24. února 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Energie na druhou s.r.o.

2. února 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník X Energie s.r.o.

1. února 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník HALIMEDES, a.s.

26. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník VEMEX Energie a.s.

25. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník AlphaBlue s.r.o.

11. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník ST Energy s.r.o.

8. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Eco Power Energy s.r.o.

24. listopadu 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.

7. října 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Greenex s.r.o.

7. července 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník A-PLUS Energie obchodní, a.s.

7. dubna 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník EURO GAS HOLDING a.s.

27. února 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Czech Energy s.r.o.

8. září 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník MND a. s.

25. srpna 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Erste Energy Services, a.s.

1. července 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník oaza-energo, a.s.

22. května 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Nano Green s.r.o. a obchodník Nano Energies Trade s.r.o.

15. května 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník AKCENTA ENERGIE a.s.

4. února 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- práva a povinnosti dodavatelů České Energetické Centrum a.s. a České Energetické Centrum Jih s.r.o. převzala společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., z tohoto důvodu byli tito dodavatelé ze Seznamu vymazáni,
- dodavatelé Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. zanikli sloučením se společností RWE Energie, a.s., a z tohoto důvodu byli vymazáni ze Seznamu,
- dodavatel RWE Energie, a.s. změnil právní formu a byl nově zapsán do Seznamu RWE Energie, s.r.o.

1. ledna 2014 upraven Kodex v souladu s novým občanským zákoníkem.

Seznam článků rubriky