Etický kodex obchodníka


V souladu s cílem Energetického regulačního úřadu poskytovat spotřebitelům, kteří mají slabší postavení při jednání s profesionálními obchodníky, požadovanou podporu  a právní ochranu v souladu s energetickým zákonem, vydává Energetický regulační úřad aktualizovaný Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem, který nabyde účinnosti dnem 2. ledna 2017; tímto dnem pozbyde platnosti stávající Etický kodex obchodníka v energetických odvětvích. Věříme, že obchodníci s energiemi, kteří dodávají spotřebitelům v České republice energie, chtějí jednat se svými zákazníky čestně, průhledně, v souladu s dobrými mravy, nic před nimi nezatajovat a že z tohoto důvodu přistoupí i k novému Etickému kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem a budou se svými zákazníky jednat v obchodních vztazích v souladu s ním. Vyzýváme tímto obchodníky s elektřinou nebo plynem aby přistoupili k novému Etickému kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem a přejeme jim při jejich činnosti mnoho spokojených zákazníků.

Energetický regulační úřad zveřejňuje Seznam obchodníků s elektřinou či plynem (Seznam), kteří se dobrovolně přihlásili k dodržování pravidel stanovených Etickým kodexem obchodníka v energetických odvětvích (Kodex).

V návaznosti na jednání s dodavateli elektřiny a plynu (dodavatel), které se z podnětu ERÚ uskutečnilo dne 26. dubna 2012 v Praze a jehož předmětem bylo projednání situace na trhu s energiemi z hlediska postavení zákazníka a spotřebitele, připravil ERÚ Kodex, který obsahuje souhrn pravidel chování, k jejichž respektování a dodržování se může dodavatel dobrovolně přihlásit, a to oficiálním dopisem statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu společnosti adresovaným předsedkyni ERÚ.

Z obsahu dopisu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel se dobrovolně hlásí k dodržování pravidel chování vymezených Kodexem a chce být zařazen do Seznamu, který ERÚ vede a jehož aktuální znění bude společně s Kodexem uveřejněno na webových stránkách ERÚ.

Případné změny Kodexu nebude ERÚ provádět bez předchozího vyrozumění přihlášených dodavatelů a konzultace, resp. spolupráce s nimi i ostatními dodavateli, přičemž v důsledku každé případné změny stávajícího znění bude vydán nový Kodex jakožto celek, a k takovému novému znění Kodexu se bude třeba opět přihlásit.

Závěrem uvádíme, že dodavatel zapsaný do Seznamu je oprávněn zveřejnit Kodex na svých webových stránkách.

Původní (od 2. 1. 2017 neaktuální) etický kodex obchodníka naleznete zde.Aktuality

21. prosince 2016 aktualizován Etický kodex obchodníka s účinností 2. 1. 2017

15. prosince 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- změna názvu obchodníka - Utylis Energie s.r.o. (dříve AlphaBlue s.r.o.).

19. října 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník GEEN Sale a.s.

5. října 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Česká a moravská energie s.r.o.

15. srpna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník P & M true family, s.r.o., obchodující pod značkou 123ušetři.cz

24. června 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník CONTE spol. s r.o.

3. června 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:

- přihlásil se obchodník Energie Pro s.r.o.

18. května 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Ray Energy a.s.

24. února 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Energie na druhou s.r.o.

2. února 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník X Energie s.r.o.

1. února 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník HALIMEDES, a.s.

26. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník VEMEX Energie a.s.

25. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník AlphaBlue s.r.o.

11. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník ST Energy s.r.o.

8. ledna 2016 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Eco Power Energy s.r.o.

24. listopadu 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.

7. října 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Greenex s.r.o.

7. července 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník A-PLUS Energie obchodní, a.s.

7. dubna 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník EURO GAS HOLDING a.s.

27. února 2015 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Czech Energy s.r.o.

8. září 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník MND a. s.

25. srpna 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Erste Energy Services, a.s.

1. července 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník oaza-energo, a.s.

22. května 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník Nano Green s.r.o. a obchodník Nano Energies Trade s.r.o.

15. května 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- přihlásil se obchodník AKCENTA ENERGIE a.s.

4. února 2014 aktualizován Seznam s ohledem na níže uvedené skutečnosti:
- práva a povinnosti dodavatelů České Energetické Centrum a.s. a České Energetické Centrum Jih s.r.o. převzala společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., z tohoto důvodu byli tito dodavatelé ze Seznamu vymazáni,
- dodavatelé Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. zanikli sloučením se společností RWE Energie, a.s., a z tohoto důvodu byli vymazáni ze Seznamu,
- dodavatel RWE Energie, a.s. změnil právní formu a byl nově zapsán do Seznamu RWE Energie, s.r.o.

1. ledna 2014 upraven Kodex v souladu s novým občanským zákoníkem.

Seznam článků rubriky