Pro spotřebitele

Doporučujeme: Desatero obrany před šmejdy v energetice

Brožura s doporučeními spotřebitelům: Jak se bránit nekalým obchodním praktikám

V případě, že máte problémy s dodávkou, službami nebo fakturou týkající se elektřiny nebo plynu, kontaktuje v první řadě Vašeho dodavatele, ten by měl být schopný vyřešit následující typy problémů:

  • reklamace faktury, či služeb,
  • připojení odběrného místa,
  • změnu dodavatele, případně komplikace se změnou,
  • ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, nebo odstoupení od smlouvy,
  • vystavená smluvní sankce, se kterou nesouhlasíte,
  • jste v režimu neoprávněného odběru.

Někteří dodavatelé mají svého vlastního ombudsmana, pokud nejste spokojeni s výsledkem jednání běžných pracovníků dodavatele (např. call centrum), obraťte se nejprve na něj.

 

 Poštovní adresy
 

 Elektronická komunikace
 

 Telefonní kontakty

 Ochrana spotřebitele - Jihlava
 Energetický regulační úřad
 Masarykovo náměstí 5
 586 01 Jihlava

 E-mail
 podatelna@eru.cz
 Telefon - ústředna
 pracovník Vás přepojí na
 konkrétního zaměstnance
 564 578 666
 
 Ochrana spotřebitele - Praha
 Energetický regulační úřad
 Partyzánská 1/7 
 170 00 Praha 7

 Kontaktní formulář

 Telefon - sekretariát
 asistentka Vás přepojí na
 konkrétního zaměstnance
 564 578 617

   

 Telefon - konzultace
 kontakty pro konzulatce
 mimosoudního řešení sporů
 naleznete zde.