Harmonogram jednání

 

Rada ERÚ jedná v těchto termínech:

 

Rok 2017

prosinec:  5. prosince, 19. prosince

listopad:   7. listopadu, 21. listopadu

říjen:        10. října, 24. října

září:         12. září, 26. září

srpen:      1. srpna, 22. srpna