ERV

Energetický regulační úřad podle  § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o regulaci cen podle zákona o cenách. Cenová rozhodnutí jsou pak uveřejňována v Energetickém regulačním věstníku, jehož vydání zebezpečuje ERÚ prostřednictvím Portálu veřejné správy (§ 17 odst. 9).

Seznam článků rubriky

 • Energetický regulační věstník 6/2012

  26. 10. 2012

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie

 • Energetický regulační věstník 5/2012

  27. 6. 2012

  1. Oznámení o vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a o očekávaném dopadu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky

 • Energetický regulační věstník 4/2012

  5. 6. 2012

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2012 ze dne 1. června 2012, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2011 ze dne 21. listopadu 2011, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 3/2012

  31. 5. 2012

  1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2011

 • Energetický regulační věstník 2/2012

  30. 5. 2012

  1. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2010

 • Energetický regulační věstník 1/2012

  29. 2. 2012

  1. Zpráva o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu za rok 2011 a návrh rozpočtu fondu na rok 2012

 • Energetický regulační věstník 8/2011

  25. 11. 2011

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

 • Energetický regulační věstník 7/2011

  24. 11. 2011

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny 2. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

 • Energetický regulační věstník 6/2011

  23. 11. 2011

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2011 ze dne 21. listopadu 2011, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu

 • Energetický regulační věstník 5/2011

  27. 9. 2011

  1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2011 ze dne 26. září 2011, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2010 ze dne 29. prosince 2010, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny

Je zobrazeno 81 - 90 položek z celkového počtu 91.
Položek na stránku 10
  10