Obchodníci

Seznam subjektů, kterým byla vydána licence na obchod s elektřinou, je zveřejněn a pravidelně aktualizován na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci Licence – informace o držitelích: Seznam držitelů licencí pro obchod s elektřinou. Ne všichni tito držitelé licence na obchod s elektřinou však aktivně působí na trhu nebo nedodávají celému segmentu zákazníků.

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.