Kalkulátor kontroly faktury za elektřinu

Slouží ke kontrole faktury za dodávku elektřiny jak domácnostem, tak podnikatelům na hladině NN. Dále nabízí možnost aktuálního výpočtu ceny doposud spotřebovaného množství elektrické energie (odečtem z elektroměru) či možnost kontroly, zda již zaplacené zálohy za elektřinu pokryjí cenu doposud odebrané elektřiny (na základě součtu doposud zaplacených záloh a odečtu aktuálního stavu elektroměru).

Dovolujeme si upozornit, že kalkulátor má pouze informativní charakter a vlivem zaokrouhlování cen může dojít k drobným rozdílům ve výsledných částkách. Pokud v kalkulátoru některý dodavatel není zveřejněn, nedodává elektřinu na celém území České republiky, nebo neposkytl svá data ke zveřejnění.

Kontrolní kalkulátor ceny

Seznam článků rubriky

Nebyly nalezeny žádné položky.