Změna dodavatele elektřiny

Od 1. ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny právo zvolit si svého dodavatele elektřiny, a tím tedy možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za odběr této energie.