Čtvrtletní zprávy o provozu

Zde naleznete čtvrtletní zprávy o provozu elektrizační soustavy ČR za poslední rok ve formátu PDF. Starší zprávy naleznete v podrubrikách tříděné dle roků.

Dovolujme si Vás informovat, že od ledna 2016 Energetický regulační úřad (ERÚ) již nezveřejňuje měsíční zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy ČR. Měsíční zprávy jsou od roku 2016 nahrazeny zprávami čtvrtletními.

Uvedená změna se uskutečnila na základě novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kde podle § 17 odst. 7 písm. m) od roku 2016 ERÚ zveřejňuje roční a čtvrtletní zprávy o provozu soustav v energetických odvětvích. Měsíční zprávy o provozu elektrizační a plynárenské soustavy ČR jsou tak plně nahrazeny zprávami čtvrtletními. Ročních zpráv se tato změna netýká.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Čtvrtletní zpráva o provozu ES ČR za I. čtvrtletí 2018 (PDF, 2 804 kB)