Žádost o schválení společného návrhu začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity

23. 12. 2016

Žádost o schválení společného návrhu začátku a uzávěrky přidělování vnitrodenní kapacity mezi zónami podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 59 nařízení Komise (EU) č. 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Připomínky zašlete na pavel.simoncik@eru.cz do 16. ledna 2017.

Žádost (PDF, 1,7 MB)