Workshop k úpravám Pravidel provozování přenosové soustavy (Kodex PS)

10. 8. 2020

Energetický regulační úřad upozorňuje na online workshop společnosti ČEPS na téma chystaných změn některých podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy.

Bližší informace naleznete zde.