Vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k návrhu novely vyhlášky č. 401/2010 Sb.

25. 11. 2016

Energetický regulační úřad zveřejňuje vyjádření a vypořádání připomínek vznesených v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu novely vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu.

Připojené soubory