Vypořádání připomínek k návrhu Řádu Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

4. 8. 2017

Vypořádání připomínek ke zveřejněnému návrhu Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Připojené soubory