Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na činnost operátora trhu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

10. 3. 2017

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 6/2017 k příloze č. 5 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů

Připojené soubory