Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím, podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

10. 3. 2017

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 5/2017 k příloze č. 4 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů

Připojené soubory