Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci elektřiny podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

10. 3. 2017

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 k příloze č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů

Připojené soubory