Veřejný konzultační proces k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku.


Konzultovaný dokument: Změna Obchodních podmínek OTE ze dne 26. 8. 2017 (PDF, 1 911 kB).

Připomínky k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 261 kB).