Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 401/2010 Sb., o náležitostech Pravidel, Řádů a OP

13. 9. 2016

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, (dále také jako „vyhláška o náležitostech Pravidel, Řádů a OP).


Předmětem konzultace je přiložené úplné znění vyhlášky o náležitostech Pravidel, Řádů a OP (PDF, 127 kB) s vyznačenými změnami.

Připomínky a podněty k návrhu novely vyhlášky o náležitostech Pravidel, Řádů a OP můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu (PDF, 91 kB) na adresu ivana.rychnovska@eru.cz do 28. září 2016.

Připojené soubory