VICTORIA PROPERTIES a.s. - usnesení o zastavení řízení

22. 2. 2021

Číslo jednací: 08768-16/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení v postavení držitele licence na výrobu elektřiny, pro podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje, neboť skutek o němž se vede řízení, se nestal.

Informace o účastníkovi řízení:

VICTORIA PROPERTIES a.s., se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05103657

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2020

Připojené soubory