Shrnutí prvního REMIT workshopu

7. 4. 2015

Dne 26. 3. 2015 se v prostorách dislokovaného pracoviště Energetického regulačního úřadu v Praze uskutečnil veřejný REMIT workshop.

Cílem workshopu bylo seznámit odbornou veřejnost s povinnostmi vyplývajícími z nařízení REMIT, s výkladem jednotlivých ustanovení a představení národního registru účastníků trhu (CEREMP).

Z kapacitních důvodů byl workshop konán ve dvou termínech, a to od 13:00 hod. a od 15:00 hod., přičemž se obou workshopů zúčastnilo cca 25 účastníků z různých odvětví energetiky.

Workshop byl rozdělen na dvě části. V první části bylo Ing. Bortlíkem obecně představeno nařízení REMIT včetně seznámení účastníků s jejich povinnostmi, které pro ně z nařízení vyplývají. Ing. Bortlík ve své prezentaci rovněž nastínil téma RRM (Registered Reporting Mechanism) v rámci reportingu obchodních dat agentuře ACER a v závěru prezentace zmínil časový plán implementace nařízení REMIT.

V druhé části byl představen proces registrace účastníků trhu. Ing. Larysz ve své prezentaci nejprve obecně přiblížil proces registrace od právních základů, až po samotný průběh registrace, kdy bylo podrobně vysvětleno všech pět sekcí registračního formátu. V závěru prezentace byly připomenuty nejdůležitější termíny pro účastníky trhu v rámci procesu registrace a také byl zmíněn dokument Otázky a odpovědi, který odbor REMIT zpracovává jako podporu účastníkům trhu při registraci.

Během obou prezentací byl otevřen prostor k diskusi. Účastníci workshopu této možnosti využili a konzultovali své dotazy jak se zástupci regulátora, tak vzájemně mezi sebou.

Vybrané dotazy budou využity pro doplnění dokumentu Otázky a odpovědi (Q&A), které ERÚ pravidelně aktualizuje na svých webových stránkách v sekci REMIT.

Další workshop s účastníky trhu bude organizován v sídle dislokovaného pracoviště Energetického regulačního úřadu v Ostravě a je naplánován na červen 2015. Přihlašovací formulář bude zveřejněn na stránkách ERÚ do konce dubna 2015.