Veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2019

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (PDF, 1 559 kB), a návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF, 715 kB).

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 224 kB) k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice (PDF, 892 kB).
V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhům cenových rozhodnutí v elektroenergetice (PDF, 892 kB).