Třetí edice pokynů ACER k implementaci nařízení REMIT

12. 11. 2013

Agentura ACER vydala 29. října 2013 třetí edici právně nezávazných pokynů k implementaci nařízení REMIT. Tyto pokyny navazují na první a druhou edice pokynů, které byly vydány a zpřístupněny veřejnosti v průběhu let 2011 až 2013.

Poslední edice pokynů se zaměřuje na další zpřesnění výkladu základních pojmů podle čl. 2 nařízení REMIT. Jsou zde zahrnuty i zcela nové kapitoly, které se věnují např. popisu procesu registrace účastníka trhu.

Text pokynů k implementaci nařízení REMIT naleznete níže.

Připojené soubory