T4 Building s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

4. 11. 2019

Číslo jednací: 10118-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost T4 Building s.r.o., se sídlem Třídvroská 1386, 280 02 Kolín, IČO: 04352530

Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2019

Připojené soubory