Společný návrh metodiky rozdělování příjmu z přetížení (CID) dle čl. 73 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222

22. 5. 2017

Energetický regulační úřad v rámci správního řízení, zahájeného na návrh společnosti ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve věci schválení Společného návrhu metodiky rozdělování příjmu z přetížení (CID) dle čl. 73 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, zahajuje veřejný konzultační proces k tomuto dokumentu. Tento dokument již byl konzultován, avšak z důvodu změn je zveřejňován znovu.

Své připomínky zašlete prosím na adresu pavel.simoncik@eru.cz do 9. června 2017.