Sdělení Energetického regulačního úřadu o očekávaném rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem pro obnovitelné zdroje pro rok 2016

26. 11. 2015

Energetický regulační úřad informuje výrobce s možností volby formy podpory mezi výkupní cenou a zeleným bonusem, že v případě vypsání podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů i pro zdroje, které nejsou součástí cenového rozhodnutí č. 5/2015, zůstane tzv. ekvivalentní cena silové elektřiny (rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem) nezměněna oproti návrhu cenového rozhodnutí zveřejněného ve veřejném konzultačním procesu dne 23. října 2015.

Připojené soubory