Třetí veřejný REMIT workshop

2. 3. 2016

Dne 24. 3. 2016 se v sídle dislokovaného pracoviště ERÚ, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, uskuteční III. veřejný REMIT workshop. Cílem workshopu je seznámit odbornou veřejnost s vývojem v oblasti implementace nařízení REMIT s ohledem na spuštění druhé reportovací fáze, která bude zahájena dne 7. dubna 2016, dále informovat o aktuální situaci týkající se registrace do CEREMPu a rozvinout odbornou diskuzi na téma RRM (Registered Reporting Mechanism), problematika 600 GWh atd.

Z důvodu zajištění prostor s dostatečnou kapacitou (max. 50 osob) je nutné účast potvrdit prostřednictvím registračního formuláře  a pro případ organizačních či jiných změn žádáme rovněž o zaslání vašich kontaktních údajů i na email: gabriela.moravcikova@eru.cz.