R45916 – rozhodnutí o zastavení řízení

1. 2. 2018

Číslo jednací: 10946-13/2016-ERU

Správní řízení, vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-10946/2016-ERU ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 23. ledna 2010 do 25. listopadu 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2017

Připojené soubory