R38720 - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

22. 2. 2021

Číslo jednací: 04437-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona v postavení držitele licence na výrobu elektřiny, v důsledku změny technologie nepožádal po provedení změny technologie provozovny o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2021

Připojené soubory