Pracovní pomůcka pro činnost stavebních úřadů v oblasti vyhrazených technických zařízení

3. 3. 2017

Jednoduchý návod pro identifikaci vyhrazených technických zařízení a následně jednoznačnou identifikaci deklarující úroveň jejich bezpečnosti pro případ, že uvedená zařízení jsou nedílnou součástí staveb, u kterých je vyžadován kolaudační souhlas

Připojené soubory