Oderská městská společnost, s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

8. 1. 2019

Číslo jednací: 08409-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310504611 a licence na rozvod tepelné energie č. 320504612, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 vyúčtoval dodávku tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Oderská městská společnost, s.r.o., se sídlem Radniční 95/14, 742 35 Odry, IČO: 26839415

Datum nabytí právní moci: 18. 9. 2018

Připojené soubory