Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství

5. 5. 2017

Návrh změny Obchodních podmínek OTE, a. s., pro plynárenství, předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 22. května 2017 na adresu: plyn@eru.cz

Připojené soubory