Návrh zavedení regionálních záložních postupů CCR Core

22. 5. 2017

Energetický regulační úřad v rámci správního řízení, zahájeného na návrh společnosti ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ve věci schválení Návrhu zavedení regionálních záložních postupů CCR Core dle čl. 44 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, prodlužuje veřejný konzultační proces.

Své připomínky zašlete prosím na adresu pavel.simoncik@eru.cz do 19. června 2017.

Připojené soubory