Návrh řádu PPS NET4GAS, s.r.o.

12. 6. 2017

Návrh Řádu provozovatele přepravní soustavy, společnosti NET4GAS, s.r.o., předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 26. června 2017 na adresu: plyn@eru.cz

Připojené soubory