Návrh Řádu PDS Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

12. 4. 2017

Návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zasílat do 28. dubna 2017 na adresu: plyn@eru.cz

Připojené soubory