Návrh nové tarifní struktury nepodepíši, pokud by měl poškodit spotřebitele

25. 1. 2016

Chci, aby nikdo nebyl poškozen. Model není finální. Do konzultačního procesu se mohou zapojit všichni občané ČR.

Cítím, že občané České republiky, kteří zaznamenali vyhlášení konzultačního procesu k modelu nové tarifní struktury, jsou znepokojeni možným skokovým navýšením plateb.

Chci všechny uklidnit, aby se takové situace neobávali. Veřejný konzultační proces jsem vyhlásila právě proto, aby se všichni občané ČR mohli k modelu nové tarifní struktury vyjádřit a na základě všech připomínek mohly být případně učiněny takové úpravy tohoto modelu, které podobné zvýšení plateb odvrátí. Nechtěla jsem, abychom takovou zásadní změnu zavedli sami bez konzultace s veřejností.

Novou tarifní strukturu v elektroenergetice podepíši pouze v případě, nebude-li mít negativní dopad na spotřebitele z řad seniorů, handicapovaných, rodin s dětmi, mladých lidí – prostě všech občanů a maloodběru, kteří jsou napojeni v hladině nízkého napětí. S touto skupinou spotřebitelů zahajuje náš úřad rozsáhlý konzultační proces, jehož výsledek bude mít vliv na konečný návrh tarifního systému, který chceme zavést. Jsem přesvědčena, že předložený matematický model se právě ve výše uvedené kategorii bude upravovat.

Tarifní systém pro hladinu nízkého napětí je v současnosti připraven jako čistý matematický model, který nezahrnuje veškeré možné aspekty trhu, které mají a budou mít vliv na jeho úpravu. Mezi tyto aspekty patří právě individuální potřeby domácností, jež mohou více či méně podobu výsledného modelu ovlivnit.

Zapojte se prosím do konzultačního procesu prostřednictvím kontaktního formuláře:
http://www.eru.cz/kontaktni-formular/nova-tarifni-struktura-v-elektroenergetice
nebo napište email s Vaší připomínkou na adresu nts@eru.cz.

Doposavad jsme obdrželi kolem 1800 podnětů, za které jsme opravdu vděční, protože vidíme, že čeští spotřebitelé mají zájem na tom, aby energetický trh mohli ovlivnit. To je dobré znamení.