Konzultační proces aukce na CZ-SK hranici

V souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje výzvu k připomínkám k návrhu  na zavedení přidělování dlouhodobých kapacitních práv pro přeshraniční přenos elektřiny na CZ/SK hranici dle č. 30 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1719.

konzultace k návrhu (PDF, 72 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu návrhu na zavedení přidělování dlouhodobých kapacitních práv pro přeshraniční přenos elektřiny na CZ/SK hranici dle č. 30 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1719.

Pravidla konzultace (PDF, 62 kB)