Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

11. 1. 2017

Číslo jednací: 08034-8/2016-ERU

Vedené správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona bylo dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení: Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2016

Připojené soubory