ERÚ zahájil diskusi k V. regulačnímu období

9. 1. 2017

V. regulační období přinese řadu novinek. Spotřebitelé díky připravovanému zveřejňování nákladů regulovaných společností například uvidí, za co platí v regulovaných složkách cen energií.

Nerada dělám věci na poslední chvíli. Čím méně zbývá času, tím víc roste nervozita a při jednání klesá ochota ke kompromisu. Proto jsem konzultace k pravidlům regulace, která nastavíme pro V. regulační období, odstartovala už nyní, přestože oficiální veřejný konzultační proces začne až v září.

Pravidla pro V. regulační období ovlivní zásadním způsobem vývoj české energetiky od roku 2019, ať už se na to díváme z pohledu spotřebitelů, výrobců, distributorů nebo činnosti samotného regulátora. Předjednat podobu takto důležitého dokumentu proto považuji nejen za žádoucí, ale přímo za nutné.

Energetika je bezesporu velmi důležité strategické odvětví, které ovlivňuje nejen to, kolik platíme za energie coby spotřebitelé, ale také výkonnost celé ekonomiky. Také proto bude jednou z novinek V. regulačního období posílení transparentnosti v hospodaření regulovaných společností i v rozhodování ERÚ.

Od roku 2019 chceme publikovat náklady, které povolujeme zahrnout do regulovaných složek cen energií. Spotřebitelé mají právo vědět, za co v regulované části ceny platí. V obecné rovině se zveřejněním nákladů souhlasí i regulované společnosti, potřeba bude dojednat formu a podrobnosti, včetně případných legislativních změn. Transparentnost je základ pro vzájemnou důvěru.

Další důvod, proč se se všemi zainteresovanými začít bavit v předstihu, je také výrazná změna, kterou projde ERÚ v létě letošního roku. Na přelomu července a srpna skončí můj mandát a zároveň struktura vedení úřadu, jak ji známe dnes. Podle novely energetického zákona nastoupí do čela ERÚ pětičlenná rada a já věřím, že její členové ocení kvalitně připravené a předjednané materiály. Dělám všechno pro to, abych zachovala kontinuitu jednání ERÚ, přechod pod radu byl co nejjednodušší, nenarušil fungování úřadu a byla zajištěna stabilita energetického sektoru.

Diskuse k V. regulačnímu období začne v lednu na poli dvou pracovních skupin – jedna se zabývá elektřinou a druhá plynem. V obou zasednou společně zástupci regulátora i společností, které podléhají regulaci.