Shrnutí druhého veřejného REMIT workshopu

22. 6. 2015

Dne 11. 6. 2015 se v prostorách dislokovaného pracoviště Energetického regulačního úřadu v Ostravě uskutečnil již druhý veřejný REMIT workshop. Workshopu se zúčastnila řada odborníků z různých energetických odvětví.

 

Hlavní náplní workshopu byla diskuze nad otázkami týkajícími se především registrace do národního registru účastníků trhu (CEREMP) a problematika RRM (Registered Reporting Mechanism).

 

V průběhu workshopu byly postupně představeny tři prezentace.

Prvním prezentujícím byl Ing. Pavel Týn, který stručně shrnul celý proces registrace do CEREMPu, jež byl podrobněji představen již dříve. Během výkladu se Ing. Týn rovněž soustředil na sporné otázky v rámci registrace a upozornil přítomné na časté chyby při registraci a jak se podobným chybám vyvarovat.

 

Poté se slova ujal Ing. Tomáš Slíva, který na úvod své prezentace zrekapituloval důležitá data související s registrací do CEREMPu a s následným reportováním dat. Zbývající část své prezentace věnoval dokumentu Otázky a odpovědi (Q&A), který je veřejně dostupný na webových stránkách ERÚ, přičemž se ve svém výkladu soustředil především na otázky, které ještě nebyly diskutovány.

 

Na závěr workshopu byla zástupcem operátora trhu Ing. arch. Miroslavem Štrossem představena prezentace týkající se registrace OTE, a.s. u Agentury ACER jako RRM. Ve své prezentaci Ing. Štross přítomným sdělil aktuální stav registrace, přičemž OTE, a.s. byl předběžně zařazen do seznamu registrovaných RRM. Účastníci byli seznámeni se zpracováním obchodních údajů pro případ, že by účastníci chtěli využít služeb OTE, a.s. jako RRM, a s tím také související poplatky za evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů.

 

V průběhu workshopu byl otevřen prostor pro diskusi. Účastníci této možnosti hojně využili a konzultovali své dotazy jak se zástupci regulátora, tak vzájemně mezi sebou.

Vybrané dotazy budou využity nejen pro doplnění dokumentu Otázky a odpovědi (Q&A), které ERÚ pravidelně aktualizuje na svých webových stránkách v sekci REMIT, ale i pro případnou konzultaci na jednáních zahraničních pracovních skupin.

 

Další workshop s účastníky trhu bude organizován v sídle dislokovaného pracoviště Energetického regulačního úřadu v Ostravě a je naplánován na podzim 2015. Přihlašovací formulář bude zveřejněn na stránkách ERÚ s dostatečným předstihem.