Aktuální verze registračního formátu pro registraci účastníků trhu

20. 6. 2013

ACER stanovil svým rozhodnutím č. 01/2012 ze dne 26. 6. 2012 registrační formát podle článku 9 odst. 3 nařízení (EU) č. 1227/2011 (REMIT).

Přílohou rozhodnutí ACER je podrobná specifikace údajů registračního formátu, které jsou rozděleny do pěti sekcí. Tyto údaje budou vyžadovány při registraci účastníků trhu, kteří provádějí transakce, které je třeba oznámit ACER v souladu s článkem 8 odst. 1 nařízení REMIT. Rozhodnutí ACER č. 01/2012 je k dispozici níže.

Další aktuální informace naleznete na stránkách ACER v sekci REMIT.

Připojené soubory