ACER veřejný Workshop k implementaci REMIT

29. 10. 2013

Veřejný workshop k implementaci REMIT je pořádán ACER v Ljubljani dne 7. listopadu 2013 v čase od 12:00 do 16:00 hod.

Workshop nabízí příležitost pro zainteresované strany se vyjádřit k otázkám 3. edice pokynů ACER k uplatňování REMIT a budou prezentovány výroční zprava ACER a stav implementace REMIT vč. informací o registraci účastníků trhu a sběru dat. Program je k dispozici níže.

Další aktuální informace k workshopu naleznete na stránkách ACER.

Připojené soubory