ACER 3. výroční konference REMITage

21. 2. 2014

Agentura ACER pořádá v úterý dne 10. června 2014 výroční konferenci REMITage: The age of REMIT v Ljubljani.

Konference bude zaměřena na zvyšování standardů integrity a transparentnosti pro velkoobchodní trhy s energií zavedené nařízením EU REMIT.  Účastníci panelové diskuse si vymění názory k tématům, jak mohou spotřebitelé těžit z těchto standardů. Dále pak budou účastníci trhu a dohlížející orgány, dotčené implementací REMIT, prezentovat svůj úhel pohledu.

Další informace ke konferenci a registrační formulář naleznete na stránkách ACER v sekci MEDIA->EVENTS.