Zveřejnění Závěrečné zprávy ERÚ o metodice regulace III. regulačního období

11. 11. 2009

Energetický regulační úřad zveřejňuje Závěrečnou zprávu ERÚ o metodice regulace III. regulačního období (PDF, 895 kB), která shrnuje výsledek konzultačního procesu při nastavení regulace pro III. regulační období. Zpráva popisuje nastavení výchozích hodnot a způsob regulace v elektroenergetice a plynárenství, který je v souladu s vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.

Připojené soubory