Zveřejnění dokumentů ACER Guidance on application of REMIT 4th Edition – 4th Update a FAQs on REMIT Fundamental Data and Inside Information

8. 8. 2019

Dne 17. 7. 2019 Agentura zveřejnila aktualizovanou verzi 4. edice dokumentu ACER Guidance on application of REMIT. V tomto dokumentu je nově blíže specifikována problematika čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií"). Agentura, v části 7.2.1, konkrétně uvádí, že pro dosažení efektivního zveřejnění je zapotřebí tyto důvěrné informace zveřejnit prostřednictvím platformy pro zveřejňování důvěrných informací (tzv. Inside Information Platform), jejichž seznam je dostupný z odkazu níže.

V aktualizovaném dokumentu FAQs on REMIT fundamental data and inside information collection, konkrétně v Otázce 4.1.17, Agentura uvádí, že pro zajištění souladu s dokumentem ACER Guidance by měli účastníci trhu výše uvedené implementovat do 1. 7. 2020.

Tyto dokumenty jsou pouze informativního charakteru a neslouží jako právní výklad Nařízení o velkoobchodním trhu s energií.

Odkazy:                                                

ACER Guidance on application of REMIT 4th Edition – 4th Update

https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/20190627_4th-Edition-ACER-Guidance_4thupdate.pdf

Seznam Platforem pro zveřejňování důvěrných informací

https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms

FAQs on REMIT fundamental data and inside information collection

https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/FAQs-on-REMIT-fundamental-data-and-inside-information_V6.pdf