Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na uskladňování plynu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

10. 3. 2017

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 9/2017 k příloze č. 8 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Připojené soubory