Výkladové stanovisko vydané k problematice obsahu regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

7. 4. 2016

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 9/2016 k příloze č. 9 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů

Připojené soubory