Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2017 (výkaz pro zpracování zpráv o provozu soustav v plynárenství)

1. 2. 2017

Výkladové stanovisko k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) pro oblast plynárenství

Připojené soubory