Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (PDF, 67 kB)

Přílohy vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (PDF, 634 kB)

Zveřejněno dne 31. srpna 2016.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 66 kB) k návrhu vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

Zveřejněno dne 31. srpna 2016.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, Energetický regulační úřad zveřejňuje obdržené připomínky a jejich vypořádaní (PDF, 325 kB).

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, Energetický regulační úřad zveřejňuje obdržené připomínky a jejich vypořádaní (PDF, 325 kB).