Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2018

Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2018.

Připomínkovaný dokument: Návrh cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2018 (PDF; 1,2 MB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 216 kB) k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2018

Přehled doručených připomínek je uveden ve vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2018.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad připomínky k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2018 doručené v rámci veřejného konzultačního procesu a jejich vypořádání.

Vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2018 (351 kB, PDF)