Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad je povinen zveřejnit nejpozději 30 dnů před konáním každoroční aukce roční přepravní kapacity informace podle čl. 29 a čl. 32 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn.
Energetický regulační úřad proto zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve kterém zveřejňuje informace požadované výše uvedeným nařízením.
S ohledem na odloženou účinnost cenového rozhodnutí je již v současnosti v návrhu CR 2019 aktualizován seznam vstupních a výstupních hraničních bodů o virtuální hraniční body vyžadované od 1. 11. 2018 ustanovením čl. 19 odst. 9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013.

Návrh cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu (PDF, 524 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 216 kB)  k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2019

Připomínky k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2019 jsou uvedeny ve vypořádání připomínek.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k  k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2019 zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání (PDF, 234 kB).